info

Informasjon til den som skal bygge

Garasjekjeller.no leverer nøkkelferdige garasjer med kjeller. Kontakt oss for befaring og pristilbud. Vi bygger garasjen etter dine spesifikasjoner, enten du ønsker både arkitekttegnede og eksisterende ferdigløsninger fra andre produsenter på bakkenivå. Vår interiørdesigner finner også hylle, oppbevaring og verkstedsløsninger etter dine behov og fritidsinteresser. Kontakt oss for ytterligere informasjon om produktene og bestilling.


Tiltakshaver, dvs. deg som kunde, kan selv søke om oppføring av oppføring av frittliggende garasje med kjeller så lenge grunnareal er mindre enn 70 m2. En autorisert fagperson må være ansvarlig søker for prosjekter over 70 m2 grunnflate. Det er fremdeles søknadsplikt for bygg over flere plan uansett størrelse i den nye bygningsloven som trer i kraft 1. juli 2015. Vi hjelper deg gjerne med søknadsprosessen.


 • Minimum 1 meter fra nabogrense, mønehøyde er under 4 meter, gesimshøyde under 3 meter som ville vært fritatt for søknad for anlegg uten kjeller blir normalt innvilget.


 • Det er minimum 15 meter til midten av offentlig vei og reguleringsplanen. For kortere avstand kreves det normalt utkjørsel gjennom gårdsplass gitt akseptable siktlinjer.


 • Reguleringsplanen åpner for bebyggelse


 • Innenfor maksimum utnyttelsesgraden av tomt satt av kommunen
 • Småhusplanen i Oslo begrenser bebygget areal (BIA) til maksimum 24 prosent av tomtens areal som er satt av til bebyggelse, dvs. areal under tak, plattinger mer enn 0,5 meter over bakkenivå to biloppstillingsplasser. Småhusplanen setter ingen begrensninger til antall etasjer.


 • Kjeller og andre underjordiske rom må ikke utgjøre mer enn 30% av tomtens areal som er satt av til bebyggelse. Disse rom skal i hovedregel ligge under annen bebyggelse.


Det er mulig å søke om dispensasjon fra disse kravene. Det er viktig å vise at hensynet kravet tilfredstiller, for eksempel hensyn til naboer, likevel ikke er tilsidesatt, og at fordelene ved å gjennomføre prosjektet er større enn ulempene.


Tekniske data

Denne garasjekjelleren ble bygget i 2010 og har fungert  ypperlig for oppbevaring av alle slag (inkludert tøy) samt behagelig arbeidssted for både sykkelreparasjon og skipreparering, for en aktiv familie på fire.


 • Full takhøyde, 220 m, i kjeller
 • Støpt såle med sluk og elektriske varmekabler
 • Vegger av lecablokker med isolasjon. Vil nå leveres som ferdigmoduler.
 • Drenering til grunn
 • Leca kjellertak / garasjegulv  ferdigelementer
 • Carport og bod plassbygd trekonstruksjon
 • Kjeller  5 m dyp og 6 m bred, 30 m2 areal totalt
 • Bakkenivå 7 m2, carport 18 m2 og sykkeloppstillingsplass 5 m2